Sipariş No. Ürün Kodu Sıkma Kapasitesi Pens Tipi D L1
Order No. Product Code Clamping Capacity Pens Type (mm) (mm)
363.10.16.100 HSK63A-ER16C-L100 1 – 10 ER16 32 100
363.10.16.130 HSK63A-ER16C-L130 1 – 10 ER16 32 130
363.10.16.160 HSK63A-ER16C-L160 1 – 10 ER16 32 160
363.10.25.100 HSK63A-ER25C-L100 1 – 16 ER25 42 100
363.10.25.130 HSK63A-ER25C-L130 1 – 16 ER25 42 130
363.10.25.160 HSK63A-ER25C-L160 1 – 16 ER25 42 160
363.10.32.100 HSK63A-ER32C-L100 2 – 20 ER32 50 100
363.10.32.130 HSK63A-ER32C-L130 2 – 20 ER32 50 130
363.10.32.160 HSK63A-ER32C-L160 2 – 20 ER32 50 160
363.10.40.100 HSK63A-ER40C-L100 3 – 26 ER40 63 100
363.10.40.130 HSK63A-ER40C-L130 3 – 26 ER40 63 130
363.10.40.160 HSK63A-ER40C-L160 3 – 26 ER40 63 160
310.10.16.100 HSK100A-ER16C-L100 1 – 10 ER16 32 100
310.10.16.160 HSK100A-ER16C-L160 1 – 10 ER16 32 160
310.10.25.100 HSK100A-ER25C-L100 1 – 16 ER25 42 100
310.10.25.160 HSK100A-ER25C-L160 1 – 16 ER25 42 160
310.10.32.100 HSK100A-ER32C-L100 2 – 20 ER32 50 100
310.10.32.160 HSK100A-ER32C-L160 2 – 20 ER32 50 160
310.10.40.120 HSK100A-ER40C-L120 3 – 26 ER40 63 120
310.10.40.130 HSK100A-ER40C-L160 3 – 26 ER40 63 160

 

 

Sipariş No. Ürün Kodu Kapasitesi Pens Tipi Pensler
Order No. Product Code Capacity Pens Type Collets
363.10.25.00 HSK63A-25-SET 3 – 16 ER25 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16
363.10.32.00 HSK63A-32-SET 4 – 20 ER32 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-20
363.10.40.00 HSK63A-40-SET 4 – 26 ER40 4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-25-26
310.10.25.00 HSK100A-25-SET 3 – 16 ER32 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16
310.10.32.00 HSK100A-32-SET 4 – 20 ER40 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-20
310.10.40.00 HSK100A-40-SET 4 – 26 4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-25-26